Het Waarborgfonds Motorverkeer staat klaar voor u!
420353-420355

Prins Hendrikstraat 26-28 ben. | Paramaribo-Suriname

Over het fonds

Het fonds is rechtspersoon en gevestigd aan de Prins Hendrikstraat 26-28 beneden.

Het Waarborgfonds zal in principe diegenen die door motorrijtuigen (deze zijn ondermeer: bromfietsen, autobussen, personenauto’s, vrachtwagens) schade hebben opgelopen, schadeloos stellen in een aantal gevallen waarin de slachtoffers geen schadeloosstelling kunnen verkrijgen van de dader of van een verzekeringsmaatschappij.

420353-420355

|

Ma – Don 7:00 – 15:00 / Vrijdag 07:00 – 14:30 / Zaterdag en Zondag gesloten

|

info@waarborgfonds.sr

Top
 
Over onze diensten

Over ons

Algemeen
Het Waarborgfonds Motorverkeer (nader te noemen het fonds) werd per 01 april 1981 operationeel en heeft tot doel om de gevallen welke vervat zijn in artikel 27 van de Wam-wet, te vergoeden aan de benadeelde. Het fonds is rechtspersoon en gevestigd te Paramaribo Prinshendrikstraat 26-28 beneden.
Het toezicht op het fonds wordt uitgeoefend door een Commissie van Toezicht. Deze Commissie dient voorts desgevraagd dan wel uit eigen beweging de Minister van Financiën van advies in alle zaken het fonds betreffende. Het fonds wordt bestuurd door een directeur.

 

Financiële middelen van het fonds

Iedere verzekeraar is verplicht ieder jaar een bedrag, de zogenoemde WAM-toeslag, in het fonds te storten. De WAM-toeslag wordt betaald door verzekeringnemers bij het sluiten van de WAM-verzekering. De Staat waarborgt de verplichtingen van het fonds.

 

Verhaalsrecht

Het fonds heeft een recht van verhaal tegen alle aansprakelijke personen, alsmede tegen degene, die zijn verplichting tot verzekering met betrekking tot het motorrijtuig, waarmede de schade is veroorzaakt, niet is nagekomen.

Stuur ons een bericht voor meer informatie

Bel nu

420353 / 420355

dingdongtogelGoltogel dan link alternatif goltogel